Giá đặc biệt hành trình từ Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh đi Đông Nam Á

1

Giá đặc biệt hành trình từ Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh đi Đông Nam Á

Từ Đến Giá khứ hồi (chưa gồm thuế, phí) Giá khứ hồi (đã gồm thuế, phí) Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Singapore 39 USD 169 USD 17/12/15-27/12/15 12/01/16-10/02/16

23/02/16-13/04/16

19/04/16-28/04/16

05/05/16-09/06/16

16/08/16-30/08/16

06/09/16-30/11/16

Siêu Tiết kiệm
Hà Nội Yangon 39 USD 184 USD 17/12/15-27/12/15 12/01/16-07/02/16

23/02/16-08/04/16

21/04/16-26/04/16

05/05/16-30/08/16

06/09/16-24/12/16

Siêu Tiết kiệm
Hà Nội Bangkok 29 USD 138 USD 17/12/15-27/12/15 12/01/16-07/02/16

23/02/16-08/04/16

19/04/16-28/04/16

05/05/16-09/06/16

16/08/16-30/08/16

06/09/16-30/11/16

Siêu Tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur 19 USD 148 USD 17/12/15-27/12/15 12/01/16-10/02/16

23/02/16-13/04/16

19/04/16-28/04/16

05/05/16-09/06/16

16/08/16-30/08/16

06/09/16-30/11/16

Siêu Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Jakarta 59 USD 238 USD 17/12/15-27/12/15 12/01/16-07/02/16

23/02/16-13/04/16

19/04/16-28/04/16

05/05/16-30/06/16

14/07/16-30/08/16

06/09/16-19/12/16

Siêu Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 123 USD 17/12/15-27/12/15 12/01/16-07/02/16

23/02/16-08/04/16

19/04/16-28/04/16

05/05/16-09/06/16

16/08/16-30/08/16

06/09/16-30/11/16

Siêu Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Singapore 19 USD 144 USD 17/12/15-27/12/15 12/01/16-10/02/16

23/02/16-13/04/16

19/04/16-28/04/16

05/05/16-09/06/16

16/08/16-30/08/16

06/09/16-30/11/16

Siêu Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 9 USD 148 USD 17/12/15-27/12/15 12/01/16-10/02/16

23/02/16-13/04/16

19/04/16-28/04/16

05/05/16-09/06/16

16/08/16-30/08/16

06/09/16-30/11/16

Siêu Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 9 USD 149 USD 17/12/15-27/12/15 12/01/16-07/02/16

23/02/16-08/04/16

21/04/16-26/04/16

05/05/16-30/08/16

06/09/16-24/1216

Siêu Tiết kiệm
  • Thuế, phí có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *